การบินไทย ยกเลิกค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศ ช่วงเลื่อนสงกรานต์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การบินไทยและไทยสมายล์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเส้นทางบินภายในประเทศ จากผลกระทบการยกเลิกวันหยุดสงกรานต์

TOP ประเด็นร้อน