อนุโลม เปิดด่านชั่วคราวให้แรงงานต่างชาติ กลับประเทศ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การปิดด่านผ่านแดนถาวรในหลายพื้นที่ ทำให้แรงงานที่เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ อย่างที่จังหวัดสระแก้ว มีแรงงานชาวกัมพูชาตกค้างหลายร้อยคน สุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดอนุโลมเปิดด่านชั่วคราว

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน