อาจารย์ม.เกษตรฯศรีราชา สุ่มตรวจเจลล้างมือ พบ 12 ยี่ห้อ ผสม “เมทิลแอลกอฮอล์”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโค​วิด​-19 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้แอลกอฮอล์เจล กลายเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูง ส่งผลให้ความต้องการใช้วัตถุดิบแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการขายแอลกอฮอล์บางรายนำเมทิลแอลกอฮอล์มาใช้ผลิต โดยนักวิชาการด้านเคมีเตือนใช้นาน ๆ อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งได้

TOP ประเด็นร้อน