กฟน.แจงใช้ไฟฟรี 3 เดือน 2 แสนคนได้ประโยชน์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลัง ครม.เห็นชอบนโยบายมาตรการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า วันนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ยืนยันว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ 2 แสนกว่าราย และขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน