สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย-เยอรมนี ขอจีนโปร่งใสเรื่องโควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย-เยอรมนี ได้หารือทางโทรศัพท์เห็นพ้องว่า จีนควรเปิดเผยข้อมูลต้นตอการระบาดอย่างโปร่งใส

TOP ประเด็นร้อน