กพท.ออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้สายการบินในประเทศป้องกัน โควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กพท.ออกประกาศทุกสายการบิน วัดไข้ก่อนออกบัตร เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ที่นั่ง จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล ลูกเรือ ผดส.สวมหน้ากากอนามัย งดบริการอาหารเครื่องดื่ม เป็นต้น เพื่อป้องกัน โควิด-19 มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

TOP ประเด็นร้อน