"ถุงการเรียนรู้" สื่อการสอน รร.อนุบาลสร้างสรรค์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในวันนี้ จะเริ่มทดลองเรียนระบบออนไลน์วันแรกทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละระดับชั้น เด็กมีความสามารถในการรับข้อมูลต่างกัน เด็กชั้นปฐมวัย ถือเป็นเด็กเล็กที่ต้องใช้ความพยายามทั้งครู และ ผู้ปกครอง อย่างเช่น โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ ช่วยกันทำ "ถุงการเรียนรู้" สื่อการสอน ที่ให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน

TOP ประเด็นร้อน