“ประวิตร”สั่งกำจัดผักตบชวา 2.8 แสนตัน ให้เสร็จภายใน มิ.ย.

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้หลายหน่วยงานเร่งจัดทำแผนรับมือน้ำหลากในช่วงฤดูฝน รวมถึงแผนกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางการระบายน้ำ ล่าสุด รองนายกรัฐมนตรี สั่งการด่วนให้ 4หน่วยงานภาครัฐ เร่งจัดการปัญหาผักตบชวาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย.นี้

TOP ประเด็นร้อน