เปิดขั้นตอนการพัฒนาต้นแบบวัคซีน โควิด-19 ฝีมือนักวิจัยไทย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การวิจัยพัฒนาต้นแบบวัคซีน โควิด-19 จากทีมวิจัยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความคืบหน้าการทดลองมากที่สุดในขณะนี้ มีขั้นตอนและวิธีการพัฒนาวัคซีนอย่างไร

TOP ประเด็นร้อน