เปิดใจ 'น้องปราง' เลือกแอดมิดชันคณะนิเทศศาสตร์ (คลิป)