ตรวจสอบสิทธิ์ กลุ่มเด็กแรกเกิด รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พม.อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ในส่วนของกลุ่มเด็กแรกเกิด ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จำนวน 2 เดือน เป็นของเดือน พ.ค.และมิ.ย. จำนวน 2,000 บาท รวมกับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เป็น 2,600 บาท

กลุ่มเด็กแรกเกิด” คือ เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ปรับสถานะของผู้ลงทะเบียนให้ใหม่

ตรวจสอบสิทธิ์ เยียวยากลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็กแรกเกิด)

พม.แจง "กลุ่มเด็กแรกเกิด" รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางอยู่ระหว่างการพิจารณา

สามารถตรวจสอบได้ที่นี่  http://csgcheck.dcy.go.th

3 กลุ่มเปราะบาง รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 เริ่ม มิ.ย.นี้  

โดยกลุ่มเด็กแรกเกิด เงินเยียวยาจะเข้าพร้อมกับ "เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" ที่รัฐจ่ายให้อยู่แล้วเดือนละ 600 บาท ทำให้ในช่วง 3 เดือนคือ ระหว่าง พ.ค.- ก.ค. 63 จะมีเงินเยียวยาเพิ่มเข้ามาเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 1,600 บาท โดยจะโอนเข้าพร้อมกับรอบโอนของเงินอุดหนุนที่จ่ายอยู่เดิม ตามกำหนด

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่นี่  http://csgcheck.dcy.go.th

ตรวจสอบ 4 กลุ่มตกหล่น 9 ล้านคน รับเงินเยียวยารอบสุดท้าย

ทั้งนี้ กระทรวง พม. อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทบทวนร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนและเหมาะสมในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง และนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาก่อนเสนอ ครม. ต่อไป

ตรวจสอบสิทธิ์ เยียวยากลุ่มเปราะบาง (กลุ่มผู้สูงอายุ) รับ 5,000 แล้วไม่ได้ 3,000 อีก

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ