ตรวจสอบสิทธิ์ กลุ่มเด็กแรกเกิด รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พม.อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ในส่วนของกลุ่มเด็กแรกเกิด ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จำนวน 2 เดือน เป็นของเดือน พ.ค.และมิ.ย. จำนวน 2,000 บาท รวมกับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เป็น 2,600 บาท

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน