เลิกตีตรา - เสียดสีทางเพศ 2 ผู้ว่าฯ 1 อธิบดี ออกประกาศ ให้แต่งกายเสรี ห้ามอคติ เลือกเพศเข้าทำงาน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เดินหน้าด้านสิทธิเสรีภาพ เห็นแล้ว 2 จังหวัด 1 กรม ออกประกาศ ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ไม่จำกัดสิทธิ ลดอคติเหยียดเพศวิถี

เป็นข่าวดีสำหรับ กลุ่มคนข้ามเพศ เพศทางเลือก ในการเลือกแต่งกายได้ตามวิถีเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ แต่งหญิง แต่งชายได้ไม่จำกัด เพศกำเนิด ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศให้เสรีภาพนักศึกษาแต่งงานตามวิถีเพศได้ทุกกรณี โดยยังกำชับเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัย ห้ามเหยียด กลั่นแกล้ง คาดโทษทางวินัยเป็นที่ฮือฮา

ใช่มีแต่มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ออกประกาศจังหวัดจันทบุรี  เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ใจความอ้างตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2548 จึงออกประกาศให้ส่วนราชการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระหว่างเพศ ในด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

1. การแต่งกาย ให้บุคลากร สามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศภาวะของบุคคล ตามข้อบังคับของหน่วยงาน

2. การจัดพื้นที่ที่เหมาะสมกับจำนวนของบุคคล ข้อจำกัดของบุคคล และอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล

3. การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน  มีการระบุคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา หรือความสามารถที่สอดคล้องกับลักษณะงาน ไม่ระบุเพศโดยกำเนิด หรือเพศสภาพ/ เพศภาวะ

4. การใช้ถ้อยคำ ภาษาและกิริยาท่าทาง และเอกสารต่างๆ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เหมาะสมในการใช้เรียกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตีตรา เสียดสี หรือลดทอนคุณค่าของบุคคลทุกเพศ รวมถึงเป็นการแสดง ถึงอคติทางเพศที่ไม่คารพในสิทธิและเสรีของบุคคล

5. การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงาน ส่งเสริมให้มีการสรรหาบุคคลทั้งเพศชาย เพศหญิง หรือผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดเข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกระดับ เพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมเสมอภาคอย่างแท้จริง

6.การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และจัดทำแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญญาการล่วงละเมิดในการทำงาน

ขณะที่ในวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ก็ออกประกาศจังหวัดปทุมธานีให้มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกัน

เช่นเดียวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์  การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เช่นกัน

“ครูสีรุ้ง” ศักดิ์ศรีความเป็นคน ศักดิ์ศรีความเป็นครู

เดิมพันลบล้างอคติระหว่างเพศ พบในข้าราชการสูงสุด

 

 

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ