เตือน! คนเลี้ยงหนูอย่าให้โดนกัดมือเสี่ยงเป็น "โรคไข้หนูกัด"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เตือนคนเลี้ยงหนูต้องระวัง อย่าให้โดนกัดมือ เสี่ยงเป็น 'โรคไข้หนูกัด' แนะเลี่ยงการสัมผัสน้ำลาย ฉี่ และมูลโดยตรง!

TOP ประเด็นร้อน