ครม.เห็นชอบต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ที่ประชุมครม. เห็นชอบให้ขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือนไปจนถึง 31 ก.ค. 2563 ย้ำ เพื่อควบคุม โควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพ

TOP ประเด็นร้อน