รู้จัก "องค์การค้าของ สกสค." ที่แท้คือ “ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์” ขาดทุน 15 ปี เลิกจ้าง 961 ราย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ทำความรู้จัก สกสค. องค์การค้าของ สกสค. ทำธุรกิจอะไร ทำไมขาดทุน สะสม 15 ปี ให้หยุดงาน ลดเงินตั้งแต่โควิด -19 ระบาด จนต้องเลิกจ้าง 961 ชีวิต

TOP ประเด็นร้อน