นิคมลิง ความหวังใหม่ ลดปัญหาเดือดร้อนลิงล้นเมืองลพบุรี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปัญหาลิงลพบุรี เป็นปัญหายาวนานที่เกิดขึ้นมาเป็น10ปี ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ปัญหาเข้าไปควบคุมประชากรลิงด้วยการจับทำหมัน แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้ปัจจุบันประชากรลิงเพิ่มขึ้นถึง3,000 ตัวและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ ย่านเศรษฐกิจของเมืองลพบุรี อย่างย่านพระปรางค์สามยอดแทบจะกลายเป็นเมืองร้างเพราะถูกลิงยึดครอง ปัญหานี้จะมีทางออกหรือไม่

TOP ประเด็นร้อน