วัดราชบพิธฯ งดตักบาตรดอกไม้ วันเข้าพรรษา ตั้งโต๊ะรับแทน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประกาศกิจกรรมวันเข้าพรรษา งดตักบาตรดอกไม้ ตั้งโต๊ะรับดอกไม้แทน แจ้งกำหนดการเสด็จลงทรงรับสามีจิกรรม

สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ 5/256

ชาวสระบุรีสืบสานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา

สมเด็จพระสังฆราชรับเครื่องสักการะเข้าพรรษา

เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ความว่า เพื่อสนองนโยบายของทางราชการที่กำชับให้หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของบุคคลเป็นหมู่ใหญ่ และให้คงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) และเพื่อถนอมพระอนามัยของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ดังต่อไปนี้

1. งดการจัดกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันเข้าพรรษา วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563

2. สาธุชนสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระรัตนตรัยแทนการตักบาตรดอกไม้ได้ตามกุศลศรัทธา โดยวัดจะจัดโต๊ะรับดอกไม้ธูปเทียนไว้บริเวณหน้าพระอุโบสถ ในวันอาทิตย์ ที่ 5 และวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563

3. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช งดเสด็จลงทรงรับสามีจิกรรมจากคณะสงฆ์เป็นการทั่วไป

4. เปิดพระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 ถึงวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ให้เจ้าอาวาสหรือผู้แทน รวมจำนวนวัดละไม่เกิน 3 รูป ซึ่งประสงค์จะมากระทำสามีจิกรรม เป็นผู้แทนของคณะสงฆ์แต่ละวัดเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 16.00 น.

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ 2 และข้อ 4 พึงปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขซึ่งทางราชการประกาศและรณรงค์อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน2563

พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญที่วัดราชบพิธฯ จำนวนมาก

พุทธศาสนิกชน ร่วมแห่เทียน ตักบาตรดอกไม้ จ.สระบุรี

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ