1 ใน 3 ของผู้ป่วยโควิด-19 รุนแรงในเกาหลีใต้ อาการดีขึ้นหลังรับยาเรมดิซิเวียร์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ผลลัพธ์การใช้ยาเรมดิซิเวียร์เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤตในเกาหลีใต้ออกมาเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป

TOP ประเด็นร้อน