สมัครด่วน!! เหลืออีก 2 วัน มหาดไทยเปิดจ้างงาน 3 หมื่นอัตรา รีบเช็กคุณสมบัติ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เหลืออีก 2 วันเท่านั้น มหาดไทยรับสมัครงานทั่วประเทศ 30,058 อัตรา กลุ่มแรก หมดเขตอังคารนี้ ตรวจสอบคุณสมบัติ รายละเอียดด่วน

กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 30,058 อัตรา

30 ก.ค.รับสมัคร ตำรวจหญิงแกร่ง "กองร้อยน้ำหวาน" เปิดสเปคพิเศษ 150 อัตรา

1. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน : (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)แห่งละ 2 อัตรา)

- รับสมัครระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563

- สถานที่รับสมัคร เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่อาศัย

- คุณสมบัติ

1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่  อปท. 3) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

- เงื่อนไข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง

- ลักษณะงาน 1) ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต 2) ปฎิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน/เดือน

ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือเพจท้องถิ่นไทย ท้องถิ่นไทย

2. จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา โดยกรมการปกครอง

- ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน  พื้นที่ 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา

- รับสมัครภายในเดือนกันยายน 2563

- สถานที่รับสมัครที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย

- คุณสมบัติ 1) มีสัญชาติไทย 2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา) 4) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้น

- ลักษณะงาน เก็บข้อมูล (แบบรายเดือน จำนวน 12 เดือน) ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (One Plan)

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือเพจกรมการปกครอง Fanpage กรมการปกครอง fanpage

ป่วยเพิ่ม 5 ราย กลับจากตปท. เร่งสอบสวนหญิงไทยติดเชื้อโควิดซ้ำภายใน 2 เดือน

 

 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ