นักวิชาการมอง รัฐบาลเลบานอน ลาออกไม่มีผล หากไม่แก้ที่ระบบ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ดร.ศราวุฒิ อารีย์ นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มองว่า นอกจากเรื่องระเบิดแล้ว เลบานอนมีปัญหาต่างๆที่ฝั่งรากลึกมานานกว่านั้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ และการที่ต่างชาติหลายประเทศเข้ามาแทรกแซงพยายามเข้ามามีอำนาจในเลบานอนอีกด้วย ดังนั้นการประท้วงครั้งนี้ไม่ใช่การประท้วงเหตุระเบิดใหญ่ แต่เหตุระเบิดเป็นแค่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จุดชนวนความไม่พอใจของประชาชน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ