​นักวิชาการ เร่งรัฐบาลแก้ปัญหาไอเคโอ แนะโชว์ผลงานป้องกันเมอร์ส