​นักวิชาการ เร่งรัฐบาลแก้ปัญหาไอเคโอ  แนะโชว์ผลงานป้องกันเมอร์ส