'เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี' นายทหารหญิง นักบิน ราชองครักษ์ฯ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประวัติ 'เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี' เมื่อราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน