ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.จราจรฉบับใหม่ เพิ่มโทษ - อนุโลม 10 ข้อสำคัญ ปรับนิยามแว้น

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน