เยียวยาแท็กซี่ กระทบโควิด-19 ครม.อนุมัติ ยืดอายุจาก 9 เป็น 12 ปี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ