วิเคราะห์ "ม็อบดาวกระจาย" คนรุ่นใหม่เลือกใช้แสดงออกทางการเมือง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พูดคุยกับอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่นำมาสู่ “ม็อบดาวกระจาย”

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน