ผู้ช่วยผบ.ทบ. ตรวจความพร้อมประชุมครม.สัญจร จ.เชียงใหม่