​มาตรการเยียวยาไร่อ้อย จากภัยวิกฤตแล้ง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมความพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยปี 2557 และ 2558 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยที่ประสบปัญหาภัยแล้งและภาวะขาดทุน


วันนี้ (3 ก.ค. 58) รัฐบาลมีมติจัดสินเชื่อภัยแล้งในวงเงิน 500 ล้านบาท ให้ชาวไร่อ้อยกู้ได้รายละไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อขุดบ่อสำรองน้ำในการทำงานทำการเกษตร และ 1,500 ล้าน ปล่อยกู้สำหรับรถตัดอ้อย เพื่อความรวดเร็วในการส่งโรงงาน เป็นการป้องกันการเผาอ้อย ในดอกเบี้ยร้อยละ 2 ผ่อนชำระภายใน 4-6 ปี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติออกมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตกต่ำเพิ่มเป็นอัตราตันละ 160 บาท ให้ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิต โดยเงินอนุมัติครั้งนี้ได้กู้มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยปี 2557 และ 2558 ที่มีทั้งหมดกว่า 100 ล้านตัน มีสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลเป็นตัวแทนผู้กู้เงินให้ชาวไร่อ้อย

โดยเงินที่กู้มาจะโอนเข้าบัญชีชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการ เงินที่ช่วยเหลือครั้งนี้อยู่ที่ 16,953 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือชาวไร่อ้อยได้ 150,000 ราย

จะมีการประชุมอีกครั้งระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ธนาคาร ธกส. และ สำนักงานกองทุนอ้อยน้ำตาล ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม เพื่อเตรียมลงนามสัญญาเงินกู้การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในอนาคต วันที่ 16 กรกฎาคม และสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือภายในวันที่ 21 กรกฎาคมที่จะถึงนี้


PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ