​เครือข่ายเยาวชนฯ ยื่นข้อเสนอรองรับกฎหมายห้ามขายเหล้า