​สลด! ชาวอินเดียเหยียบกันดับ 27 ราย แย่งกันอาบน้ำล้างบาป