​ปิดตำนาน! เบอร์โทร 191 เปลี่ยนใช้เลขสากล 911 ฉุกเฉินทั่วประเทศ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คณะรัฐมนตรีเตรียมเสนอให้ใช้เลขสากล 911 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินทั่วประเทศ แต่หมายเลขเดิม 191 และ 1669 ยังใช้ได้ตามปกติ


พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน พ.ศ.... โดยให้ใช้หมายเลข 911 เป็นหมายเลขกลางที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังหน่วยงานที่ต้องการติดต่อได้มากกว่าหมายเลขเดิม ส่วนหมายเลข 191 และ 1669 ก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ


ทั้งนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการชื่อว่า "คณะกรรมการบริหารหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ" โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำการบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายหมายเลขที่จำเป็นในการติดต่อฉุกเฉินของประชาชนเข้าสู่หมายเลขหลัก 911 เมื่อประชาชนติดต่อมาจะเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่ต้องการติดต่อโดยไม่คิดค่าบริการ


อย่างไรก็ตาม สำหรับการโทรเล่น การโทรไปก่อกวน หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะถูกลงโทษตามกฎหมาย


สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ


1. กำหนดบทนิยามศัพท์ต่าง ๆ เพื่อความชัดเจนในการใช้บังคับกฎหมาย


2. กำหนดให้หมายเลข 911 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติสำหรับใช้เพื่อการแจ้งเหตุฉุกเฉิน


3. กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน


4. กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจัดให้มีระบบโครงข่ายเชื่อมโยงในการให้บริการ ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการระงับและบรรเทาเหตุฉุกเฉิน


5. กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการ


6. กำหนดห้ามผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเรียกเก็บค่าตอบแทน หรือค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการให้บริการหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติจากผู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน


7. กำหนดโทษทางอาญาแก่ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินโดยไม่เป็นความจริง


8. กำหนดให้ผู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้รับการคุ้มครองและไม่เป็นความผิดกฎหมายสำหรับการเข้าถึงและแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ