​เตรียมยกเลิกป้ายแดง ป้องกันไม่จดทะเบียน-อาชญากรรม