รพ.รามาฯเตือนวัยรุ่นผสมยาแก้แพ้ดื่มอันตรายถึงขั้น “ช็อค”