" ซื้อไม่ง่าย ขายไม่คล่อง " เศรษฐกิจทรุดสั่นคลอนครม. (คลิป)