​"เทียร์ 3" ไทยบนเส้นด้ายการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ (คลิป)