“มีชัย” ยึดรธน.ในอดีตเป็นบทเรียน ไม่สร้างชนวนขัดแย้ง