ชาวบ้านส่งหนังสือประท้วงอินโดฯ ร้องแก้ปัญหาหมอกควันจากไฟป่า