เสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็ม! ลพบุรีจัดงานลอยกระทงย้อนยุคสมัย จอมพล ป. (คลิป)