รามาฯชี้กระแสเพื่อนดาราขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอช่วย “ปอ ทฤษฎี” ไม่จริง