บรรดาศาสนิกชน 4 ศาสนา ร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิตในกรุงปารีส