รมว.ท่องเที่ยวหวั่น ปัญหาขยะใต้ทะเลภูเก็ตกระทบท่องเที่ยวไทย