"เลสเตอร์" นิมนต์เจ้าคุณธงชัยพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล ก่อนบู๊ "ผีแดง"