​ประมูล 4G สู้ไม่ถอยวันที่ 3! เคาะราคาเกิน 1 แสนล้าน (คลิป)