​ปักกิ่งเตือนภัยมลพิษทางอากาศระดับสีแดง ครั้งที่ 2 ในรอบเดือน