เปิดคลินิกแพทย์แผนไทย-แพทย์ทางเลือกครบวงจร ในโรงพยาบาลใหญ่ ร้อยละ 80 ปี 59


กระทรวงสาธารณสุข นำภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทยเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพเป็นทางเลือกประชาชน เปิดคลินิกรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม ภูมิแพ้ ในโรงพยาบาลใหญ่แบบครบวงจร ร้อยละ 80 ในปี 2559 เพื่อบรรลุระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอีก 20 ปีและเป้าหมายสุขภาพระดับโลก

TOP ประเด็นร้อน