มติตั้ง “สมเด็จช่วง” เป็น “สังฆราชองค์ที่ 20” ถึง สำนักนายกฯ