“บิ๊กตู่” เป็นประธานงานวันครู ประจำปี 2559 พร้อมให้โอวาทครูในการสร้างอนาคตของชาติ