​"เป็นเรื่องที่รับไม่ได้" สมยศร้องเรียน FAT NC บังยี-ชาญวิทย์-ชัยทรัพย์เดินทางไปใต้ด้วยกัน