​"พิธีไหว้ครูโบราณ" มนต์เสน่ห์ ที่สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พิธีไหว้ครูโบราณนั้นมีมาตั้งแต่โบราณ เป็นประเพณีปฏิบัติที่ถูกสืบทอดกันมาซึ่งอยู่ในความเชื่อของคนไทยแทบทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มศิลปินและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการนาฏศิลป์ ก็มักจะมีการทำพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วที่พีพีทีวีได้จัดการไหว้ครูแบบโบราณขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน