นับถอยหลังสงครามแย่งน้ำ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มส่อเค้ารุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้ปริมาณน้ำต้นทุน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำที่ต้องใช้การรวมกันไม่ถึงร้อยละ 20แม้ชาวกรุงอย่างเราจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงกับการไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคใช้ แต่พื้นที่อื่นๆ อย่างเช่นวันนี้ที่เราจะมาพูดถึง นั้นคือ พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี-ชัยนาท ที่ขณะนี้ น้ำสายหลักในคลองมะขามเฒ่า โดยเฉพาะปลายน้ำ น้ำแห้งขอดจนไม่เพียงพอที่จะนำไปผลิตน้ำประปาแล้ว

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน