กฟน. ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 4 - 7 ก.พ. 59


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน